Merkezi Bankyň
walýuta kursy

Beýleki walýutalaryň kursy

Gymmat bahaly metallaryň
1 (bir) unsiýasynyň türkmen manadyna bolan gatnaşyklary

  ALTYN
  KÜMÜŞ
  PLATINA
  PALLADIÝ

Walýuta interwensiýasy

Munuň özi, Merkezi bank walýuta bazarynda daşary ýurt pullaryny satmak we satyn almak amallary arkaly milli manadyň alyş-çalyş hümmetine täsirini ýetirmek maksady bilen gatyşmakdan durýar. Milli manadyň alyş-çalyş hümmetini ýokarlandyrmak üçin Merkezi bank daşary ýurt puluny satýar, peseltmek üçin bolsa daşary ýurt puluny milli manada çalşyp satyn alýar. Merkezi bank walýuta interwensiýasyny milli manadyň alyş-çalyş hümmetini satyn alyjylyk ukybyna has ýakynlaşdyrmak üçin geçirýär. şeýle-de, eksport edýän kärhanalryň hem-de import edýän kärhanalaryň arasyndaky ylalaşygy tapmak üçin geçirýär.