Merkezi Bankyň
walýuta kursy

Beýleki walýutalaryň kursy

Gymmat bahaly metallaryň
1 (bir) unsiýasynyň türkmen manadyna bolan gatnaşyklary

  ALTYN
  KÜMÜŞ
  PLATINA
  PALLADIÝ

Bankara walýuta biržasy

Türkmenistanyň milli ykdysadyýetini berkitmek, milli puluň daşary ýurt pullary baradaky ýeke-täk hümmetini saklamak, manadyň içerki ýörgünliligini üpjün etmek, bank hyzmatlaryny kämilleşdirmek we Kabul edilen maliýe borçnamalarynyň wagtynda ýerine ýetirilmegini üpjün etmek maksady bilen Türkmenistanyň Prezidentiniň «Daşary ýurt puluny kadalaşdyrmak we milli puluň ýeke-täk hümmetini saklamak boýunça esasy çäreler hakynda» 30.05.2008 ý. seneli 9847 belgili Karary esasynda Türkmenistanyň Bankara walýuta biržasy öz işini başlady. Birža Türkmenistanyň Merkezi bankynyň düzüm birligi bolup durýar we öz işini Türkmenistanyň Bankara walýuta biržasy hakynda düzgünnama hem-de Birža söwdasynyň kadalary esasynda amala aşyrýar.