Merkezi Bankyň
walýuta kursy

Beýleki walýutalaryň kursy

Gymmat bahaly metallaryň
1 (bir) unsiýasynyň türkmen manadyna bolan gatnaşyklary

  ALTYN
  KÜMÜŞ
  PLATINA
  PALLADIÝ

POS terminallar boýunça maglumat

01.12.2023 ý. ýagdaýyna

Banklar boýunça

Banklar POS terminallar
TMB 1
"Türkmenistan" DTB 7 819
"Türkmenbaşy" PTB 5 891
"Halkbank" PTB 7 815
"Daýhanbank" DTB 8 685
Türkmen-Türk PTB 1 898
"Rysgal" PTB 4 077
TDDYIB 1 263
"Senagat" PTB 4 480
Jemi 41 929
Banklar boýunça

Aşgabat şäheri we welaýatlar boýunça

Aşgabat şäheri we welaýatlar Sany
Aşgabat şäheri 13 727
Arkadag şäheri 78
Ahal 3 131
Mary 6 938
Balkan 5 503
Lebap 7 123
Daşoguz 5 429
Jemi 41 929
Şäher we welaýatlar boýunça

Banklar we welaýatlar boýunça

Banklar Aşgabat ş. Arkadag ş. Ahal Mary Balkan Lebap Daşoguz Jemi
TMB 1 0 0 0 0 0 0 1
"Türkmenistan" DTB 3 214 42 840 965 1 120 1 061 577 7 819
"Türkmenbaşy" PTB 1 264 0 125 1 436 910 1 326 830 5 891
"Halkbank" PTB 2 555 25 889 1 290 754 1 264 1 038 7 815
"Daýhanbank" DTB 445 4 1 078 1 825 1 146 2 441 1 746 8 685
Türkmen-Türk PTB 1 318 0 0 238 0 253 89 1 898
"Rysgal" PTB 2 117 0 0 625 388 469 478 4 077
TDDYIB 847 0 48 13 325 10 20 1 263
"Senagat" PTB 1 966 7 151 546 860 299 651 4 480
Jemi 13 727 78 3131 6938 5503 7123 5429 41 929
Banklar we welaýatlar boýunça

POS terminal sanynyň ösüş dinamikasy

Sene Sany
2017, Ýanwar 14 848
2018, Ýanwar 24 425
2019, Ýanwar 30 686
2020, Ýanwar 37 279
2021, Ýanwar 39 394
2022, Ýanwar 41 071
2023, Ýanwar 42 131
Köpeliş dinamikasy boýunça