Merkezi Bankyň
walýuta kursy

Beýleki walýutalaryň kursy

Gymmat bahaly metallaryň
1 (bir) unsiýasynyň türkmen manadyna bolan gatnaşyklary

  ALTYN
  KÜMÜŞ
  PLATINA
  PALLADIÝ

POS terminallar boýunça maglumat

01.01.2019 ý. ýagdaýyna

Banklar boýunça

Banklar POS terminallar
TMB 6
«Türkmenistan» DTB 6 696
«Türkmenbaşy» DTB 3 587
«Halkbank» DTB 5 409
«Daýhanbank» DTB 6 375
«Senagat» PTB 3 818
Türkmen-Türk PTB 1 373
«Rysgal» PTB 1 722
TDDYiB 829
Jemi 29 815
Banklar boýunça

Şäher we welaýatlar boýunça

Şäher we welaýatlar Sany
Aşgabat 10 646
Ahal 2 299
Mary 4 593
Balkan 3 749
Lebap 5 232
Daşoguz 3 296
Jemi 29 815
Şäher we welaýatlar boýunça

Banklar we welaýatlar boýunça

Banklar Aşgabat Ahal Mary Balkan Lebap Daşoguz Jemi
TMB 1 1 1 1 1 1 6
«Türkmenistan» DTB 3 016 787 601 804 1036 452 6 696
«Türkmenbaşy» DTB 980 97 851 719 642 298 3 587
«Halkbank» DTB 1651 461 988 381 1077 851 5 409
«Daýhanbank» DTB 372 836 1 473 847 1 920 927 6 375
«Senagat» PTB 1 644 117 418 685 298 656 3 818
Türkmen-Türk PTB 894 0 210 0 191 78 1 355
«Rysgal» PTB 1 471 0 51 100 67 33 1 722
TDDYiB 617 0 0 212 0 0 829
Jemi 10 646 2 299 4 593 3 749 5 232 3 296 29 815
Banklar we welaýatlar boýunça

POS terminal sanynyň ösüş dinamikasy (2019 ý.)

Sene Sany
Ýanwar 29 815
Aprel
Maý
Iýun
Iýul
Awgust
Sentýabr
Oktýabr
Noýabr
Dekabr
Köpeliş dinamikasy boýunça