Merkezi Bankyň
walýuta kursy

Beýleki walýutalaryň kursy

Gymmat bahaly metallaryň
1 (bir) unsiýasynyň türkmen manadyna bolan gatnaşyklary

  ALTYN
  KÜMÜŞ
  PLATINA
  PALLADIÝ

POS terminallar boýunça maglumat

01.03.2023 ý. ýagdaýyna

Banklar boýunça

Banklar POS terminallar
TMB 1
"Türkmenistan" DTB 8 085
"Türkmenbaşy" PTB 5 666
"Halkbank" PTB 7 737
"Daýhanbank" DTB 8 934
Türkmen-Türk PTB 1 768
"Rysgal" PTB 3 937
TDDYIB 1 213
"Senagat" PTB 4 606
Jemi 41 947
Banklar boýunça

Aşgabat şäheri we welaýatlar boýunça

Aşgabat şäheri we welaýatlar Sany
Aşgabat 13 576
Ahal 3 138
Mary 6 970
Balkan 5 608
Lebap 7 330
Daşoguz 5 325
Jemi 41 947
Şäher we welaýatlar boýunça

Banklar we welaýatlar boýunça

Banklar Aşgabat Ahal Mary Balkan Lebap Daşoguz Jemi
TMB 1 0 0 0 0 0 1
"Türkmenistan" DTB 3 357 856 971 1 225 1 128 548 8 085
"Türkmenbaşy" PTB 1 199 109 1 359 923 1 300 776 5 666
"Halkbank" PTB 2 413 877 1 322 742 1 347 1 036 7 737
"Daýhanbank" DTB 424 1 102 1 989 1 163 2 527 1 729 8 934
Türkmen-Türk PTB 1 210 0 242 0 232 84 1 768
"Rysgal" PTB 2 157 0 545 354 440 441 3 937
TDDYIB 809 36 12 326 11 19 1 213
"Senagat" PTB 2 006 158 530 875 345 692 4 606
Jemi 13 576 3 138 6 970 5 608 7 330 5 325 41 947
Banklar we welaýatlar boýunça

POS terminal sanynyň ösüş dinamikasy

Sene Sany
2017, Ýanwar 14 848
2018, Ýanwar 24 425
2019, Ýanwar 30 686
2020, Ýanwar 37 279
2021, Ýanwar 39 394
2022, Ýanwar 41 071
2023, Ýanwar 42 131
Köpeliş dinamikasy boýunça