Merkezi Bankyň
walýuta kursy

Beýleki walýutalaryň kursy

Gymmat bahaly metallaryň
1 (bir) unsiýasynyň türkmen manadyna bolan gatnaşyklary

  ALTYN
  KÜMÜŞ
  PLATINA
  PALLADIÝ

POS terminallar boýunça maglumat

01.07.2021 ý. ýagdaýyna

Banklar boýunça

Banklar POS terminallar
TMB 1
«Türkmenistan» DTB 8 019
«Türkmenbaşy» DTB 5 594
«Halkbank» PTB 8 304
«Daýhanbank» DTB 9 120
«Senagat» PTB 4 278
Türkmen-Türk PTB 1 696
«Rysgal» PTB 2 693
TDDYiB 1 053
Jemi 40 758
Banklar boýunça

Şäher we welaýatlar boýunça

Şäher we welaýatlar Sany
Aşgabat 13 237
Ahal 3 211
Mary 6 971
Balkan 5 246
Lebap 7 062
Daşoguz 5 031
Jemi 40 758
Şäher we welaýatlar boýunça

Banklar we welaýatlar boýunça

Banklar Aşgabat Ahal Mary Balkan Lebap Daşoguz Jemi
TMB 1 0 0 0 0 0 1
«Türkmenistan» DTB 3 307 939 1 048 1 184 1 063 478 8 019
«Türkmenbaşy» DTB 1 196 98 1 341 938 1 235 786 5 594
«Halkbank» PTB 2 584 908 1 458 689 1 547 1 118 8 304
«Daýhanbank» DTB 538 1 122 2 101 1 167 2 487 1 705 9 120
«Senagat» PTB 1 918 144 477 791 280 668 4 278
Türkmen-Türk PTB 1 141 0 238 0 222 95 1 696
«Rysgal» PTB 1 743 0 308 233 228 181 2 693
TDDYiB 809 0 0 244 0 0 1 053
Jemi 13 237 3 211 6 971 5 246 7 062 5 031 40 758
Banklar we welaýatlar boýunça

POS terminal sanynyň ösüş dinamikasy (2021 ý.)

Sene Sany
Ýanwar 39 394
Fewral 39 445
Mart 39 511
Aprel 40 004
Maý 40 442
Iýun 40 758
Iýul
Awgust
Sentýabr
Oktýabr
Noýabr
Dekabr
Köpeliş dinamikasy boýunça