Merkezi Bankyň
walýuta kursy

Beýleki walýutalaryň kursy

Gymmat bahaly metallaryň
1 (bir) unsiýasynyň türkmen manadyna bolan gatnaşyklary

  ALTYN
  KÜMÜŞ
  PLATINA
  PALLADIÝ

“Mobil bank” hyzmatyna birikdirilen müşderiler

01.03.2023 ý. ýagdaýyna

Banklar boýunça

Banklar Birikdirilen müşderileriň sany
"Daýhanbank" DTB 12 425
Türkmen-Türk PTB 1 294
"Türkmenbaşy" PTB 9 201
"Türkmenistan" DTB 13 820
"Halkbank" PTB 16 340
"Rysgal" PTB 254
"Senagat" PTB 9 197
Jemi 62 531
Banklar boýunça

Aşgabat şäheri we welaýatlar boýunça

Aşgabat şäheri we welaýatlar Birikdirilen müşderileriň sany
Aşgabat 13 264
Ahal 1 960
Mary 16 197
Balkan 11 188
Lebap 16 138
Daşoguz 3 784
Jemi 62 531
Şäher we welaýatlar boýunça

Banklar we welaýatlar boýunça

Banklar Aşgabat Ahal Mary Balkan Lebap Daşoguz Jemi
"Daýhanbank" DTB 216 736 4 976 920 4 935 642 12 425
Türkmen-Türk PTB 1 294 0 0 0 0 0 1 294
"Türkmenbaşy" PTB 961 86 1 158 4 752 1 547 697 9 201
"Türkmenistan" DTB 5 606 713 1 092 2 925 2 605 879 13 820
"Halkbank" PTB 1 521 231 8 106 77 6 200 205 16 340
"Rysgal" PTB 145 0 44 12 36 17 254
"Senagat" PTB 3 521 194 821 2 502 815 1 344 9 197
Jemi 13 264 1 960 16 197 11 188 16 138 3 784 62 531
Banklar we welaýatlar boýunça