Merkezi Bankyň
walýuta kursy

Beýleki walýutalaryň kursy

Gymmat bahaly metallaryň
1 (bir) unsiýasynyň türkmen manadyna bolan gatnaşyklary

  ALTYN
  KÜMÜŞ
  PLATINA
  PALLADIÝ

“Mobil bank” hyzmatyna birikdirilen müşderiler

01.07.2023 ý. ýagdaýyna

Banklar boýunça

Banklar Birikdirilen müşderileriň sany
"Daýhanbank" DTB 13 272
Türkmen-Türk PTB 1 341
"Türkmenbaşy" PTB 9 688
"Türkmenistan" DTB 14 966
"Halkbank" PTB 16 644
"Rysgal" PTB 254
"Senagat" PTB 9 423
Jemi 65 588
Banklar boýunça

Aşgabat şäheri we welaýatlar boýunça

Aşgabat şäheri we welaýatlar Birikdirilen müşderileriň sany
Aşgabat 13 777
Ahal 2 127
Mary 16 937
Balkan 11 764
Lebap 16 921
Daşoguz 4 062
Jemi 65 588
Şäher we welaýatlar boýunça

Banklar we welaýatlar boýunça

Banklar Aşgabat Ahal Mary Balkan Lebap Daşoguz Jemi
"Daýhanbank" DTB 226 791 5 290 963 5 244 758 13 272
Türkmen-Türk PTB 1 341 0 0 0 0 0 1 341
"Türkmenbaşy" PTB 1 008 86 1 300 4 901 1 635 758 9 688
"Türkmenistan" DTB 5 888 822 1 212 3 205 2 900 939 14 966
"Halkbank" PTB 1 604 232 8 227 80 6 274 227 16 644
"Rysgal" PTB 145 0 44 12 36 17 254
"Senagat" PTB 3 565 196 864 2 603 832 1 363 9 423
Jemi 13 777 2 127 16 937 11 764 16 921 4 062 65 588
Banklar we welaýatlar boýunça