Merkezi Bankyň
walýuta kursy

Beýleki walýutalaryň kursy

Gymmat bahaly metallaryň
1 (bir) unsiýasynyň türkmen manadyna bolan gatnaşyklary

  ALTYN
  KÜMÜŞ
  PLATINA
  PALLADIÝ

Bank kartlary boýunça maglumat

01.06.2023 ý. ýagdaýyna

Banklar boýunça

Banklar Bank kartlar
"Türkmenistan" DTB 1 033 140
"Türkmenbaşy" PTB 574 275
"Halkbank" PTB 630 060
"Daýhanbank" DTB 1 878 547
"Senagat" PTB 425 258
Türkmen-Türk PTB 115 944
"Rysgal" PTB 171 633
TDDYIB 485 108
Jemi 5313965
Banklar boýunça

Aşgabat şäheri we welaýatlar boýunça

Aşgabat şäheri we welaýatlar Sany
Aşgabat 1 820 963
Ahal 439 436
Mary 946 157
Balkan 563 278
Lebap 873 244
Daşoguz 670 887
Jemi 5313965
Şäher  we welaýatlar boýunça

Banklar we welaýatlar boýunça

Banklar Aşgabat Ahal Mary Balkan Lebap Daşoguz Jemi
"Türkmenistan" DTB 480 737 73 623 132300 156 362 113 994 76 124 1033140
"Türkmenbaşy" PTB 203 051 8 588 84 593 125 668 111 776 40 599 574 275
"Halkbank" PTB 228 746 46 142 97 693 40 245 169 204 48 030 630 060
"Daýhanbank" DTB 31096 290324 557368 115660 420615 463484 1878547
"Senagat" PTB 213 359 20 759 51 839 73 294 35 702 30 305 425 258
Türkmen-Türk PTB 109 163 0 2 656 0 3 128 997 115 944
"Rysgal" PTB 108 876 0 19 708 12 876 18 825 11 348 171 633
TDDYIB 445 935 0 0 39 173 0 0 485 108
Jemi 1820963 439436 946157 563278 873244 670887 5313965
Banklar we welaýatlar boýunça

Bank kartlaryň ösüş dinamikasy

Sene Sany
2019, Ýanwar 3 190 819
2020, Ýanwar 3 941 320
2021, Ýanwar 4 452 978
2022, Ýanwar 4 770 961
2023, Ýanwar 5 177 006
Köpeliş dinamikasy boýunça

Bank kartlaryň ösüş dinamikasy (2023 ý.)

Sene Sany
01.01.2023 5 177 006
01.02.2023 5 205 402
01.03.2023 5 233 024
01.04.2023 5 264 026
01.05.2023 5 287 425
01.06.2023 5 313 965
01.07.2023
01.08.2023
01.09.2023
01.10.2023
01.11.2023
01.12.2023
Köpeliş dinamikasy boýunça