Merkezi Bankyň
walýuta kursy

Beýleki walýutalaryň kursy

Gymmat bahaly metallaryň
1 (bir) unsiýasynyň türkmen manadyna bolan gatnaşyklary

  ALTYN
  KÜMÜŞ
  PLATINA
  PALLADIÝ

Bank kartlary boýunça maglumat

01.02.2023 ý. ýagdaýyna

Banklar boýunça

Banklar Bank kartlar
"Türkmenistan" DTB 1 013 991
"Türkmenbaşy" PTB 563 670
"Halkbank" PTB 596 081
"Daýhanbank" DTB 1 866 076
"Senagat" PTB 406 564
Türkmen-Türk PTB 111 847
"Rysgal" PTB 158 435
TDDYIB 488 738
Jemi 5205402
Banklar boýunça

Aşgabat şäheri we welaýatlar boýunça

Aşgabat şäheri we welaýatlar Sany
Aşgabat 1 783 822
Ahal 429 419
Mary 927 175
Balkan 551 087
Lebap 854 348
Daşoguz 659 551
Jemi 5205402
Şäher  we welaýatlar boýunça

Banklar we welaýatlar boýunça

Banklar Aşgabat Ahal Mary Balkan Lebap Daşoguz Jemi
"Türkmenistan" DTB 475 631 71 327 128249 153 689 112 052 73 043 1013991
"Türkmenbaşy" PTB 199 087 8 345 83 088 124 471 109 380 39 299 563 670
"Halkbank" PTB 217 511 42 343 93 176 38 499 158 733 45 819 596 081
"Daýhanbank" DTB 30353 288010 553767 114653 418541 460752 1866076
"Senagat" PTB 205 186 19 394 49 728 68 609 34 230 29 417 406 564
Türkmen-Türk PTB 105 275 0 2 538 0 3 077 957 111 847
"Rysgal" PTB 100 664 0 16 629 12 543 18 335 10 264 158 435
TDDYIB 450 115 0 0 38 623 0 0 488 738
Jemi 1783822 429419 927175 551087 854348 659551 5205402
Banklar we welaýatlar boýunça

Bank kartlaryň ösüş dinamikasy

Sene Sany
2019, Ýanwar 3 190 819
2020, Ýanwar 3 941 320
2021, Ýanwar 4 452 978
2022, Ýanwar 4 770 961
2023, Ýanwar 5 177 006
Köpeliş dinamikasy boýunça

Bank kartlaryň ösüş dinamikasy (2023 ý.)

Sene Sany
01.01.2023 5 177 006
01.02.2023 5 205 402
01.03.2023
01.04.2023
01.05.2023
01.06.2023
01.07.2023
01.08.2023
01.09.2023
01.10.2023
01.11.2023
01.12.2023
Köpeliş dinamikasy boýunça