Merkezi Bankyň
walýuta kursy

Beýleki walýutalaryň kursy

Gymmat bahaly metallaryň
1 (bir) unsiýasynyň türkmen manadyna bolan gatnaşyklary

  ALTYN
  KÜMÜŞ
  PLATINA
  PALLADIÝ

Bank kartlary boýunça maglumat

01.08.2021 ý. ýagdaýyna

Banklar boýunça

Banklar Bank kartlar
«Türkmenistan» DTB 913 506
«Türkmenbaşy» PTB 498 637
«Halkbank» PTB 472 058
«Daýhanbank» DTB 1 700 233
«Senagat» PTB 324 426
Türkmen-Türk PTB 95 798
«Rysgal» PTB 122 340
TDDYiB 534 684
Jemi 4661682
Banklar boýunça

Şäher we welaýatlar boýunça

Şäher we welaýatlar Sany
Aşgabat 1 646 674
Ahal 374 841
Mary 823 854
Balkan 478 931
Lebap 745 340
Daşoguz 592 042
Jemi 4661682
Şäher  we welaýatlar boýunça

Banklar we welaýatlar boýunça

Banklar Aşgabat Ahal Mary Balkan Lebap Daşoguz Jemi
«Türkmenistan» DTB 431 319 62 357 117 954 138 176 99 620 64 080 913 506
«Türkmenbaşy» PTB 178 921 7 044 73 648 112 479 93 196 33 349 498 637
«Halkbank» PTB 175 936 30 952 78 592 31 207 118 283 37 088 472 058
«Daýhanbank» DTB 26 793 260 125 500 135 98 165 389 799 425 216 1700233
«Senagat» PTB 166 692 14 363 40 766 50 556 28 395 23 654 324 426
Türkmen-Türk PTB 91 189 0 1 764 0 2 118 727 95 798
«Rysgal» PTB 78 658 0 10 995 10 830 13 929 7 928 122 340
TDDYiB 497 166 0 0 37 518 0 0 534 684
Jemi 1646674 374841 823854 478931 745340 592042 4661682
Banklar we welaýatlar boýunça

Bank kartlaryň ösüş dinamikasy

Sene Sany
2017, Ýanwar 1 709 678
2018, Ýanwar 2 366 352
2019, Ýanwar 3 190 819
2020, Ýanwar 3 941 320
2021, Ýanwar 4 452 978
Köpeliş dinamikasy boýunça

Bank kartlaryň ösüş dinamikasy (2021 ý.)

Sene Sany
01.01.2021 4 452 978
01.02.2021 4 476 732
01.03.2021 4 513 153
01.04.2021 4 555 787
01.05.2021 4 576 881
01.06.2021 4 600 232
01.07.2021 4 631 256
01.08.2021 4 661 682
01.09.2021
01.10.2021
01.11.2021
01.12.2021
Köpeliş dinamikasy boýunça