Merkezi Bankyň
walýuta kursy

Beýleki walýutalaryň kursy

Gymmat bahaly metallaryň
1 (bir) unsiýasynyň türkmen manadyna bolan gatnaşyklary

  ALTYN
  KÜMÜŞ
  PLATINA
  PALLADIÝ

Bank kartlary boýunça maglumat

01.11.2023 ý. ýagdaýyna

Banklar boýunça

Banklar Bank kartlar
"Türkmenistan" DTB 1 074 730
"Türkmenbaşy" PTB 584 593
"Halkbank" PTB 649 279
"Daýhanbank" DTB 1 922 355
"Senagat" PTB 447 706
Türkmen-Türk PTB 117 125
"Rysgal" PTB 184 591
TDDYIB 485 856
Jemi 5466235
Banklar boýunça

Aşgabat şäheri we welaýatlar boýunça

Aşgabat şäheri we welaýatlar Sany
Aşgabat şäheri 1 865 385
Arkadag şäheri 4 583
Ahal 453 560
Mary 976 850
Balkan 579 259
Lebap 896 921
Daşoguz 689 677
Jemi 5466235
Şäher  we welaýatlar boýunça

Banklar we welaýatlar boýunça

Banklar Aşgabat ş. Arkadag ş. Ahal Mary Balkan Lebap Daşoguz Jemi
"Türkmenistan" DTB 495 967 3 854 76 532 138197 161 157 119 096 79 927 1074730
"Türkmenbaşy" PTB 210 040 0 9 237 86 242 125 917 112 083 41 074 584 593
"Halkbank" PTB 232 298 445 48 473 100 150 40 060 178 065 49 788 649 279
"Daýhanbank" DTB 32493 50 297072 571361 120716 426675 473988 1922355
"Senagat" PTB 223 764 234 22 246 54 461 77 775 37 768 31 458 447 706
Türkmen-Türk PTB 109 922 0 0 2 879 0 3 291 1 033 117 125
"Rysgal" PTB 115 028 0 0 23 560 13 651 19 943 12 409 184 591
TDDYIB 445 873 0 0 0 39 983 0 0 485 856
Jemi 1865385 4583 453560 976850 579259 896921 689677 5466235
Banklar we welaýatlar boýunça

Bank kartlaryň ösüş dinamikasy

Sene Sany
2019, Ýanwar 3 190 819
2020, Ýanwar 3 941 320
2021, Ýanwar 4 452 978
2022, Ýanwar 4 770 961
2023, Ýanwar 5 177 006
Köpeliş dinamikasy boýunça

Bank kartlaryň ösüş dinamikasy (2023 ý.)

Sene Sany
01.01.2023 5 177 006
01.02.2023 5 205 402
01.03.2023 5 233 024
01.04.2023 5 264 026
01.05.2023 5 287 425
01.06.2023 5 313 965
01.07.2023 5 331 816
01.08.2023 5 357 987
01.09.2023 5 387 895
01.10.2023 5 411 484
01.11.2023 5 466 235
01.12.2023
Köpeliş dinamikasy boýunça