Merkezi Bankyň
walýuta kursy

Beýleki walýutalaryň kursy

Gymmat bahaly metallaryň
1 (bir) unsiýasynyň türkmen manadyna bolan gatnaşyklary

  ALTYN
  KÜMÜŞ
  PLATINA
  PALLADIÝ

Bank kartlary boýunça maglumat

01.01.2019 ý. ýagdaýyna

Banklar boýunça

Banklar Bank kartlar
«Türkmenistan» DTB 619 156
«Türkmenbaşy» DTB 385 636
«Halkbank» DTB 178 184
«Daýhanbank» DTB 1 258 028
«Senagat» PTB 209 030
Türkmen-Türk PTB 62 447
«Rysgal» PTB 24 866
TDDYiB 453 473
Jemi 3 190 820
Banklar boýunça

Şäher we welaýatlar boýunça

Şäher we welaýatlar Sany
Aşgabat 1 156 958
Ahal 252 792
Mary 560 950
Balkan 314 917
Lebap 483 263
Daşoguz 421 940
Jemi 3190820
Şäher  we welaýatlar boýunça

Banklar we welaýatlar boýunça

Banklar Aşgabat Ahal Mary Balkan Lebap Daşoguz Jemi
«Türkmenistan» DTB 307 816 39 748 73 672 91 678 60 450 45 792 619 156
«Türkmenbaşy» DTB 137 064 4 824 55 817 92 184 70 520 25 227 385 636
«Halkbank» DTB 81 655 12 048 28 724 4 223 40 484 11 050 178 184
«Daýhanbank» DTB 20 482 185 804 373 220 63 169 290 898 324 455 1258028
«Senagat» PTB 104 930 10 368 27 908 32 047 19 412 14 365 209 030
Türkmen-Türk PTB 61 285 0 277 0 735 150 62 447
«Rysgal» PTB 20 633 0 1 332 1 236 764 901 24 866
TDDYiB 423 093 0 0 30 380 0 0 453 473
Jemi 1156958 252792 560950 314917 483263 421940 3190820
Banklar we welaýatlar boýunça

Bank kartlaryň ösüş dinamikasy

Sene Sany
2012, Sentýabr 49 362
2013, Oktýabr 77 167
2014, Iýun 125 864
2015, Iýun 643 718
2016, Ýanwar 1 031 321
2017, Ýanwar 1 709 678
2018, Oktýabr 3 057 509
2019, Ýanwar 3 190 820
Köpeliş dinamikasy boýunça

Bank kartlaryň ösüş dinamikasy (2019 ý.)

Sene Sany
Ýanwar
3 190 820
Fewral
Mart
Aprel
Maý
Iýun
Iýul
Awgust
Sentýabr
Oktýabr
Noýabr
Dekabr
Köpeliş dinamikasy boýunça