Merkezi Bankyň
walýuta kursy

Beýleki walýutalaryň kursy

Gymmat bahaly metallaryň
1 (bir) unsiýasynyň türkmen manadyna bolan gatnaşyklary

  ALTYN
  KÜMÜŞ
  PLATINA
  PALLADIÝ

Bank kartlary boýunça maglumat

01.08.2022 ý. ýagdaýyna

Banklar boýunça

Banklar Bank kartlar
"Türkmenistan" DTB 976 227
"Türkmenbaşy" PTB 538 909
"Halkbank" PTB 548 882
"Daýhanbank" DTB 1 796 886
"Senagat" PTB 373 709
Türkmen-Türk PTB 106 049
"Rysgal" PTB 148 473
TDDYIB 492 549
Jemi 4981684
Banklar boýunça

Aşgabat şäheri we welaýatlar boýunça

Aşgabat şäheri we welaýatlar Sany
Aşgabat 1 722 642
Ahal 405 611
Mary 886 876
Balkan 522 790
Lebap 812 716
Daşoguz 631 049
Jemi 4981684
Şäher  we welaýatlar boýunça

Banklar we welaýatlar boýunça

Banklar Aşgabat Ahal Mary Balkan Lebap Daşoguz Jemi
"Türkmenistan" DTB 459 764 67 875 124 116 148 265 108 278 67 929 976 227
"Türkmenbaşy" PTB 191 529 7 928 79 965 120 176 102 374 36 937 538 909
"Halkbank" PTB 203 637 37 171 87 663 35 303 143 072 42 036 548 882
"Daýhanbank" DTB 29154 275991 531173 107669 406383 446516 1796886
"Senagat" PTB 190 881 16 646 46 241 61 301 31 573 27 067 373 709
Türkmen-Türk PTB 100 106 0 2 190 0 2 830 923 106 049
"Rysgal" PTB 92 966 0 15 528 12 132 18 206 9 641 148 473
TDDYIB 454 605 0 0 37 944 0 0 492 549
Jemi 1722642 405611 886876 522790 812716 631049 4981684
Banklar we welaýatlar boýunça

Bank kartlaryň ösüş dinamikasy

Sene Sany
2018, Ýanwar 2 366 352
2019, Ýanwar 3 190 819
2020, Ýanwar 3 941 320
2021, Ýanwar 4 452 978
2022, Ýanwar 4 770 961
Köpeliş dinamikasy boýunça

Bank kartlaryň ösüş dinamikasy (2022 ý.)

Sene Sany
01.01.2022 4 770 961
01.02.2022 4 789 474
01.03.2022 4 809 366
01.04.2022 4 822 994
01.05.2022 4 865 688
01.06.2022 4 921 350
01.07.2022 4 954 596
01.08.2022 4 981 684
01.09.2022
01.10.2022
01.11.2022
01.12.2022
Köpeliş dinamikasy boýunça