Merkezi Bankyň
walýuta kursy

Beýleki walýutalaryň kursy

Gymmat bahaly metallaryň
1 (bir) unsiýasynyň türkmen manadyna bolan gatnaşyklary

  ALTYN
  KÜMÜŞ
  PLATINA
  PALLADIÝ

Bank kartlary boýunça maglumat

01.05.2018 ý. ýagdaýyna

Banklar boýunça

Banklar Bank kartlar
«Türkmenistan» DTB 501 371
«Türkmenbaşy» DTB 355 140
«Halkbank» DTB 152 746
«Daýhanbank» DTB 979 493
«Senagat» PTB 187 602
Türkmen-Türk PTB 56 482
«Rysgal» PTB 16 957
TDDYiB 385 662
Jemi 2635453
Banklar boýunça

Şäher we welaýatlar boýunça

Şäher we welaýatlar Sany
Aşgabat 1 015 432
Ahal 189 585
Mary 459 886
Balkan 244 905
Lebap 400 919
Daşoguz 324 726
Jemi 2635453
Şäher  we welaýatlar boýunça

Banklar we welaýatlar boýunça

Banklar Aşgabat Ahal Mary Balkan Lebap Daşoguz Jemi
«Türkmenistan» DTB 251 498 33 651 58 395 73 607 49 732 34 488 501 371
«Türkmenbaşy» DTB 125 289 4 533 52 439 86 095 63 930 22 854 355 140
«Halkbank» DTB 74 518 9 209 25 709 3 355 30 281 9 674 152 746
«Daýhanbank» DTB 11 715 133 342 298 418 51 390 239 715 244 913 979 493
«Senagat» PTB 93 608 8 850 24 878 30 208 17 261 12 797 187 602
Türkmen-Türk PTB 56 482 0 0 0 0 0 56 482
«Rysgal» PTB 16 660 0 47 250 0 0 16 957
TDDYiB 385 662 0 0 0 0 0 385 662
Jemi 1015432 189585 459886 244905 400919 324726 2635453
Banklar we welaýatlar boýunça

Bank kartlaryň ösüş dinamikasy

Sene Sany
2012, Sentýabr 49 362
2013, Oktýabr 77 167
2014, Iýun 125 864
2015, Iýun 643 718
2016, Ýanwar 1 031 321
2017, Ýanwar 1 709 678
2018, Maý 2 635 453
Köpeliş dinamikasy boýunça

Bank kartlaryň ösüş dinamikasy (2018 ý.)

Sene Sany
Ýanwar 2 366 352
Fewral 2 438 402
Mart 2 504 553
Aprel 2 558 308
Maý 2 635 453
Iýun
Iýul
Awgust
Sentýabr
Oktýabr
Noýabr
Dekabr
Köpeliş dinamikasy boýunça