Merkezi Bankyň
walýuta kursy

Beýleki walýutalaryň kursy

Gymmat bahaly metallaryň
1 (bir) unsiýasynyň türkmen manadyna bolan gatnaşyklary

  ALTYN
  KÜMÜŞ
  PLATINA
  PALLADIÝ

Bank kartlary boýunça maglumat

01.09.2017 ý. ýagdaýyna

Banklar boýunça

Banklar Bank kartlar
«Türkmenistan» DTB 376 456
«Türkmenbaşy» DTB 321 636
«Halkbank» DTB 124 107
«Daýhanbank» DTB 760 783
«Senagat» PTB 167 598
Türkmen-Türk PTB 47 674
«Rysgal» PTB 13 580
TDDYiB 342 113
Jemi 2 153 947
Banklar boýunça

Şäher we welaýatlar boýunça

Şäher we welaýatlar Sany
Aşgabat 862 214
Ahal 156 587
Mary 368 910
Balkan 204 594
Lebap 312 829
Daşoguz 248 813
Jemi 2 153 947
Şäher  we welaýatlar boýunça

Banklar we welaýatlar boýunça

Banklar Aşgabat Ahal Mary Balkan Lebap Daşoguz Jemi
«Türkmenistan» DTB 184 837 30 528 43 441 55 315 38 386 23 949 376 456
«Türkmenbaşy» DTB 113 795 4 321 49 676 79 319 53 633 20 892 321 636
«Halkbank» DTB 66 522 7 573 20 699 2 359 18 925 8 029 124 107
«Daýhanbank» DTB 10 747 106 036 232 888 40 039 185 917 185 156 760 783
«Senagat» PTB 82 946 8 129 22 206 27 562 15 968 10 787 167 598
Türkmen-Türk PTB 47 674 0 0 0 0 0 47 674
«Rysgal» PTB 13 580 0 0 0 0 0 13 580
TDDYiB 342 113 0 0 0 0 0 342 113
Jemi 862214 156587 368910 204594 312829 248813 2153947
Banklar we welaýatlar boýunça

Bank kartlaryň ösüş dinamikasy

Sene Sany
2012, Sentýabr 49 362
2013, Oktýabr 77 167
2014, Iýun 125 864
2015, Iýun 643 718
2016, Ýanwar 1 031 321
2016, Dekabr 1 666 356
2017, Sentýabr 2 153 947
Köpeliş dinamikasy boýunça

Bank kartlaryň ösüş dinamikasy (2017 ý.)

Sene Sany
Ýanwar 1 709 678
Fewral 1 758 113
Mart 1 815 133
Aprel 1 883 529
Maý 1 951 059
Iýun 2 004 624
Iýul 2 049 746
Awgust 2 096 912
Sentýabr 2 153 947
Oktýabr
Noýabr
Dekabr
Köpeliş dinamikasy boýunça