Merkezi Bankyň
walýuta kursy

Beýleki walýutalaryň kursy

Gymmat bahaly metallaryň
1 (bir) unsiýasynyň türkmen manadyna bolan gatnaşyklary

  ALTYN
  KÜMÜŞ
  PLATINA
  PALLADIÝ

Bank kartlary boýunça maglumat

01.01.2018 ý. ýagdaýyna

Banklar boýunça

Banklar Bank kartlar
«Türkmenistan» DTB 415 811
«Türkmenbaşy» DTB 336 452
«Halkbank» DTB 137 057
«Daýhanbank» DTB 854 789
«Senagat» PTB 180 367
Türkmen-Türk PTB 53 912
«Rysgal» PTB 15 436
TDDYiB 372 528
Jemi 2 366 352
Banklar boýunça

Şäher we welaýatlar boýunça

Şäher we welaýatlar Sany
Aşgabat 939 855
Ahal 171 142
Mary 406 631
Balkan 223 827
Lebap 348 461
Daşoguz 276 436
Jemi 2 366 352
Şäher  we welaýatlar boýunça

Banklar we welaýatlar boýunça

Banklar Aşgabat Ahal Mary Balkan Lebap Daşoguz Jemi
«Türkmenistan» DTB 205 637 32 081 46 459 63 895 41 194 26 545 415 811
«Türkmenbaşy» DTB 119 788 4 436 50 947 82 922 56 563 21 796 336 452
«Halkbank» DTB 71 395 8 124 23 768 2 898 21 979 8 893 137 057
«Daýhanbank» DTB 11 226 117 956 261 696 44 986 212 062 206 863 854 789
«Senagat» PTB 89 976 8 545 23 761 29 083 16 663 12 339 180 367
Türkmen-Türk PTB 53 912 0 0 0 0 0 53 912
«Rysgal» PTB 15 393 0 0 43 0 0 15 436
TDDYiB 372 528 0 0 0 0 0 372 528
Jemi 939855 171142 406631 223827 348461 276436 2366352
Banklar we welaýatlar boýunça

Bank kartlaryň ösüş dinamikasy

Sene Sany
2012, Sentýabr 49 362
2013, Oktýabr 77 167
2014, Iýun 125 864
2015, Iýun 643 718
2016, Ýanwar 1 031 321
2017, Ýanwar 1 709 678
2018, Ýanwar 2 366 352
Köpeliş dinamikasy boýunça

Bank kartlaryň ösüş dinamikasy (2018 ý.)

Sene Sany
Ýanwar 2 366 352
Fewral
Mart
Aprel
Maý
Iýun
Iýul
Awgust
Sentýabr
Oktýabr
Noýabr
Dekabr
Köpeliş dinamikasy boýunça