Merkezi Bankyň
walýuta kursy

Beýleki walýutalaryň kursy

Gymmat bahaly metallaryň
1 (bir) unsiýasynyň türkmen manadyna bolan gatnaşyklary

  ALTYN
  KÜMÜŞ
  PLATINA
  PALLADIÝ

POS terminallar boýunça maglumat

01.09.2017 ý. ýagdaýyna

Banklar boýunça

Banklar POS terminallar
TMB 6
«Türkmenistan» DTB 5 239
«Türkmenbaşy» DTB 2 308
«Halkbank» DTB 3 166
«Daýhanbank» DTB 4 765
«Senagat» PTB 2 895
Türkmen-Türk PTB 1 090
«Rysgal» PTB 1 541
TDDYiB 701
Jemi 21 711
Banklar boýunça

Şäher we welaýatlar boýunça

Şäher we welaýatlar Sany
Aşgabat 9 973
Ahal 1 571
Mary 2 771
Balkan 1 921
Lebap 3 404
Daşoguz 2 071
Jemi 21 711
Şäher we welaýatlar boýunça

Banklar we welaýatlar boýunça

Banklar Aşgabat Ahal Mary Balkan Lebap Daşoguz Jemi
TMB 1 1 1 1 1 1 6
«Türkmenistan» DTB 2 766 625 338 268 909 333 5 239
«Türkmenbaşy» DTB 710 56 540 526 309 167 2 308
«Halkbank» DTB 1 169 269 479 236 437 576 3 166
«Daýhanbank» DTB 281 522 1 214 551 1 496 701 4 765
«Senagat» PTB 1 714 98 199 339 252 293 2 895
Türkmen-Türk PTB 1 090 0 0 0 0 0 1 090
«Rysgal» PTB 1 541 0 0 0 0 0 1 541
TDDYiB 701 0 0 0 0 0 701
Jemi 9 973 1 571 2 771 1 921 3 404 2 071 21 711
Banklar we welaýatlar boýunça

POS terminal sanynyň ösüş dinamikasy (2017 ý.)

Sene Sany
Ýanwar 14 858
Fewral 15 561
Mart 16 329
Aprel 17 326
Maý 18 284
Iýun 19 287
Iýul 19 867
Awgust 20 290
Sentýabr 21 711
Oktýabr
Noýabr
Dekabr
Köpeliş dinamikasy boýunça