Merkezi Bankyň
walýuta kursy

Beýleki walýutalaryň kursy

Gymmat bahaly metallaryň
1 (bir) unsiýasynyň türkmen manadyna bolan gatnaşyklary

  ALTYN
  KÜMÜŞ
  PLATINA
  PALLADIÝ

POS terminallar boýunça maglumat

01.11.2017 ý. ýagdaýyna

Banklar boýunça

Banklar POS terminallar
TMB 6
«Türkmenistan» DTB 5 468
«Türkmenbaşy» DTB 2 397
«Halkbank» DTB 3 655
«Daýhanbank» DTB 5 056
«Senagat» PTB 3 181
Türkmen-Türk PTB 1 206
«Rysgal» PTB 1 594
TDDYiB 626
Jemi 23 189
Banklar boýunça

Şäher we welaýatlar boýunça

Şäher we welaýatlar Sany
Aşgabat 10 463
Ahal 1 647
Mary 3 052
Balkan 2 129
Lebap 3 592
Daşoguz 2 306
Jemi 23 189
Şäher we welaýatlar boýunça

Banklar we welaýatlar boýunça

Banklar Aşgabat Ahal Mary Balkan Lebap Daşoguz Jemi
TMB 1 1 1 1 1 1 6
«Türkmenistan» DTB 2 808 669 375 331 947 338 5 468
«Türkmenbaşy» DTB 723 59 590 533 320 172 2 397
«Halkbank» DTB 1 416 267 529 243 534 666 3 655
«Daýhanbank» DTB 296 548 1 318 589 1 543 762 5 056
«Senagat» PTB 1 793 103 239 432 247 367 3 181
Türkmen-Türk PTB 1 206 0 0 0 0 0 1 206
«Rysgal» PTB 1 594 0 0 0 0 0 1 594
TDDYiB 626 0 0 0 0 0 626
Jemi 10 463 1 647 3 052 2 129 3 592 2 306 23 189
Banklar we welaýatlar boýunça

POS terminal sanynyň ösüş dinamikasy (2017 ý.)

Sene Sany
Ýanwar 14 858
Fewral 15 561
Mart 16 329
Aprel 17 326
Maý 18 284
Iýun 19 287
Iýul 19 867
Awgust 20 290
Sentýabr 21 711
Oktýabr 22 793
Noýabr 23 189
Dekabr
Köpeliş dinamikasy boýunça