Merkezi Bankyň
walýuta kursy

Beýleki walýutalaryň kursy

Gymmat bahaly metallaryň
1 (bir) unsiýasynyň türkmen manadyna bolan gatnaşyklary

  ALTYN
  KÜMÜŞ
  PLATINA
  PALLADIÝ

POS terminallar boýunça maglumat

01.01.2018 ý. ýagdaýyna

Banklar boýunça

Banklar POS terminallar
TMB 6
«Türkmenistan» DTB 5 574
«Türkmenbaşy» DTB 2 455
«Halkbank» DTB 3 877
«Daýhanbank» DTB 5 365
«Senagat» PTB 3 568
Türkmen-Türk PTB 1 264
«Rysgal» PTB 1 687
TDDYiB 629
Jemi 24 425
Banklar boýunça

Şäher we welaýatlar boýunça

Şäher we welaýatlar Sany
Aşgabat 10 600
Ahal 1 761
Mary 3 288
Balkan 2 314
Lebap 3 977
Daşoguz 2 485
Jemi 24 425
Şäher we welaýatlar boýunça

Banklar we welaýatlar boýunça

Banklar Aşgabat Ahal Mary Balkan Lebap Daşoguz Jemi
TMB 1 1 1 1 1 1 6
«Türkmenistan» DTB 2 724 698 393 404 1 011 344 5 574
«Türkmenbaşy» DTB 737 75 647 496 327 173 2 455
«Halkbank» DTB 1 415 321 534 262 682 663 3 877
«Daýhanbank» DTB 303 555 1 383 637 1 674 813 5 365
«Senagat» PTB 1 860 111 330 494 282 491 3 568
Türkmen-Türk PTB 1 264 0 0 0 0 0 1 264
«Rysgal» PTB 1 667 0 0 20 0 0 1 687
TDDYiB 629 0 0 0 0 0 629
Jemi 10 600 1 761 3 288 2 314 3 977 2 485 24 425
Banklar we welaýatlar boýunça

POS terminal sanynyň ösüş dinamikasy (2018 ý.)

Sene Sany
Ýanwar 24 425
Fewral
Mart
Aprel
Maý
Iýun
Iýul
Awgust
Sentýabr
Oktýabr
Noýabr
Dekabr
Köpeliş dinamikasy boýunça