Merkezi Bankyň
walýuta kursy

Beýleki walýutalaryň kursy

Gymmat bahaly metallaryň
1 (bir) unsiýasynyň türkmen manadyna bolan gatnaşyklary

  ALTYN
  KÜMÜŞ
  PLATINA
  PALLADIÝ

2009-njy ýylyň banknotlary


Nominaly Ölçegi (mm) Ýüz tarapy Arka tarapy
1 manat 120x60 Togrul beg Türkmeniň şekili Beýik Saparmyrat Türkmenbaşynyň
Milli medeniýet merkezi

Nominaly Ölçegi (mm) Ýüz tarapy Arka tarapy
5 manat 126x63 Soltan Sanjar Türkmeniň şekili Aşgabat şäheriniň panoramasy

Nominaly Ölçegi (mm) Ýüz tarapy Arka tarapy
10 manat 132x66 Magtymguly Pyragynyň şekili Türkmenistanyň Merkezi bankynyň binasy

Nominaly Ölçegi (mm) Ýüz tarapy Arka tarapy
20 manat 138x69 Görogly beg Türkmeniň şekili Ruhyýet Köşgi

Nominaly Ölçegi (mm) Ýüz tarapy Arka tarapy
50 manat 144x72 Gorkut Ata Türkmeniň şekili Türkmenistanyň Mejlisiniň binasy

Nominaly Ölçegi (mm) Ýüz tarapy Arka tarapy
100 manat 150x75 Oguz Han Türkmeniň şekili Prezident Köşgi