Merkezi Bankyň
walýuta kursy

Beýleki walýutalaryň kursy

Gymmat bahaly metallaryň
1 (bir) unsiýasynyň türkmen manadyna bolan gatnaşyklary

  ALTYN
  KÜMÜŞ
  PLATINA
  PALLADIÝ

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň düzüm birlikleri


Ahal welaýat şahamçasy

745202, Ahal welaýaty, Änew ş., Ahal köç., 9

(+99 312) 38-16-36

(+99 137) 33-2-94


Mary welaýat şahamçasy

745400, Türkmenistan, Mary welaýaty, Mary ş., Mollanepes köç., 43

(+99 522) 7-11-18, 6-85-05

(+99 522) 6-85-82


Lebap welaýat şahamçasy

746100, Türkmenistan, Lebap welaýaty, Türkmenabat ş., Görogly beg Türkmen köç., 26

(+99 422) 3-30-33


Daşoguz welaýat şahamçasy

746300, Türkmenistan, Daşoguz welaýaty, Daşoguz ş., Al-Horezmi köç., 15

(+99 322) 5-48-98


Balkan welaýat şahamçasy

745100, Türkmenistan, Balkan welaýaty, Balkanabat ş., Magtymguly şaýoly, 111

(+99 222) 7-36-03

(+99 312) 38-16-15         Teletaýp: 250123 NESIP


Inkassasiýa müdirligi

744013, Aşgabat ş., Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýoly, 154

(+99 312) 22-73-42, 22-73-43

(+99 312) 22-73-42


Gymmat bahaly metallar we gymmat bahaly daşlar gaznasy

744013, Aşgabat ş.,Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýoly, 143

(+99 312) 21-04-23

(+99 312) 21-04-97


Döwlet mähekleýiş edarasy

744013, Aşgabat ş., Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýoly, 154

(+99 312) 22-73-25

(+99 312) 22-35-05


Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow adyndaky Ýöriteleşdirilen bank mekdebi

744000, Aşgabat ş., 1916 köç., 129

(+99 312) 28-71-02, 28-71-31


Türkmenbaşynyň Ruhy metjidine hyzmat etmek baradaky Ýöriteleşdirilen hojalyk birligi

Ahal welaýaty, Ruhabat etraby, Gypjak ş., Gurbansoltan eje şaýoly, 8 km.

(+99 312) 25-69-50